מנוע חיפוש טיסות
טיסות סדירות
מידע שימושי

נהלי הזמנה

דרכונם של הנוסעים המצוים בהזמנה חייב להיות בתוקף לפחות חצי שנה מיום טיסת היציאה . חובה על הטסים בהזמנה לבדק מראש הצורך באשרות כניסה וכל המסמכים האחרים הדרושים למדינות הביקור אליהן יטוסו בן אם הנם בעלי דרכון ישראלי ו/ או זר ו/או בעלי תעודות מעבר. חובה על המזמין לציין בפני החברה  אם מי מהנוסעים בהזמנה הנם בעלי אזרחות זרה / תעודת מעבר וכל דבר חריג.שירותי התיירות השונים נקנים מהספקים השונים בארץ ובעולם ומבוצעים באחריותם הבלעדית.כל הזמנה הנעשית במשרדינו הנה בגדר בקשה בלבד עד לקבלת האישורים הסופיים מספקי התיירות השונים.

 


טיסות
הנן מסוג טיסת סדירה בין אם מוביל נקוב ישראלי ובין אם מוביל נקוב זר אשר מטבעם עשויים להיות בהם ביטולים , עיכובים , איחורים , ומספר שינויים בנתיב הטיסה , ו/או במספר הטיסה ו/א בחברת התעופה בחניות ביניים לרבות ברגע האחרון ועל פי כל דין. הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי בהתאם לתנאיו ואחריותו , לרבות אחריות לאיחורים , עיכובים , שינויים , הקדמות ואיחורים ביטולים ואובדן או נזק לכבודה ע"פ כל דין, לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי החוזה שעל גבי כרטיס הטיסה.על הנוסעים חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל של לפחות 3 שעות קודם מועד ההמראה. על הנוסעים חלה חובת אשרור טיסתם חזרה ארצה כ 72 שעות לפני מועד הטיסה חזרה . על כל שינוי מועד טיסה, ביטול , הוצאת כרטיס מחודשת RE ISSUE, שינוי נתיב נסיעה שיבקש הנוסע לבצע לאחר כרטוס הכרטיס ,בחברות תעופה סדירות, תגבה החברה סך של 50$ בגין דמי טיפול לנוסע מעבר לעלות הנדרשת על ידי חברת התעופה עצמה.

מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים – ללא זכאות למושב ואינו מקנה זכות לעריסה מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה . החברה אינה אחראית להזמנת מזון כשר ו/או כל מזון אחר בטיסה לרבות אם ביקש הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה , כל הבקשות הנן באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה.
 

תנאי שינוי וביטול
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה.תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן,עיתוי ההזמנה ומועד היציאה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול בטיסות סדירות לאחר הכרטוס הנן מלאים למעט כרטיסים בהם דמי הביטול מופחתים בהתאם לסוג המחלקה בטיסה וכללי חברת התעופה

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העיסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם ובלבד שנותרו למעלה מ – 7 ימי עסקים  קודם למועד מתן השירות.
ב. הודעה על ביטל תתקבל בפקס/ דוא"ל/ דואר בלבד
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה , או כל הפרה אחרת של החוזה , כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 יום מקבלת הודעה הביטול , למעט דמי ביטול בשיעור 5% אן 100 שח הנמוך מבנהם, בכפוף להוראת חוק הגנת הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה , או כל הפרה אחרת של החוזה , לא ייגבו דמי ביטול כספו של הצרכן יושב לו בתוך 30 יום מקבלת הודעת הביטול.
ה. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ו. בקשות לביצוע שינוי בפרטי ההזמנה יועברו לאישור ספק השרות, במידה ויתאפשר שינוי זה, יגבו דמי שינוי שיקבעו ע"י הספק. בנוסף יגבו דמי שינוי FLT MARKET :במוצרי חו"ל 50 $
ז. דמי הביטול (להזמנות שאינן עומדות בחוק הגנת הצרכן) מלאים, דמי הביטול ניתנים להפחתה בהתאם לרצונם הטוב של הספקים, ובמקרה שכזה יתווספו להם 50$ דמי ביטול.
ח. נדרשת תשומת ליבו של הנוסע לקריאת חוקי הטיסה כפי שמופיעים בשעת ביצוע ההזמנה.

 


נזקים וביטוח
אין החברה אחראית לנזקי הנוסע לרבות נזקי גוף ו/או מטענו לרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף. מומלץ ביותר לרכוש פוליסת ביטוח רפואית מקיפה לחו"ל ביטח ביטול הזמנה ומטען. החברה אינה נושאת באחריות בין במישרין ובין בעקיפין למחדלי ו/או מעשי ספקי ונותני השירותים בפועל זכותו של הנוסע לתבוע במישרין את נותני וספקי השירותים בפועל ו/ או חלקם. על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי באזורים מסוימים יתכנו נזקי טבע , מלחמה , מצב בטחוני מיוחד , שאינם באחריות החברה.

 


חילוקי דעות
מוסכם ומוצהר כי בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד החברה , תהה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט במדינת ישראל  בלבד.